2012
London, United Kingdom
??????

Architect: Broadway Malyan

Facade by: Shenyang YuanDa

Sika Products: Sikasil® SG-500, Sikasil® WS-605 S