Sikament® LN

Sikament LN adalah cairan yang berfungsi sebagai aditif untuk pengurang air jumlah besar dan superplastisator untuk mempercepat pengerasan beton dan kelecakannya tinggi. Sesuai dengan A.S.T.M. C 494-92 Type F.

  • Dapat mengurangi penggunaan air hingga 20% dan akan meningkatkan kekuatan tekan 28 hari sebesar 40%.
  • Menambah kekedapan air.